Eldőlt, melyik cég kapja az Év vállalata díjat

válassz
2014-11-07 21:01
Változatlan felállásban és a korábbi években kialakított módszer mentén döntött az idén is a zsűri a Figyelő 2014-es díjazottairól. Az Év vállalata, illetve az Év magyar vállalata díj odaítélésekor a számviteli adatokból meghatározható, a befektetett tőkével arányos hozamot kifejező ROIC mutató volt a kiindulási pont, a pénzintézetek esetében az eredményességi adatok és az üzleti aktivitás. A Megbízhatósági díjnál a mérlegelés a Bisnode üzletiinformáció-szolgáltató által használt, a skandináv világban nagy múltra visszatekintő minősítési rendszeren alapult, amely alapján ellenőrizhető a cégek megbízhatósága. Az idén először odaítélt Év fejlesztője kiválasztásakor pedig három különböző típusú vállalati aktivitás értékelése hozta ki a legjobbat.
AZ ÉV VÁLLALATA
Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft.

A Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. a széles körben ismert, hazánkban 1996 óta jelen lévő nemzetközi nagyvállalat érdekeltsége. Nyíregyházi üzeme egyike annak a mintegy hetven termelőegységnek, amelyet a globális cég a világ 18 országában működtet. A Michelin budapesti gyárának 2015-ben tervezett bezárása után ez lesz a cég egyetlen hazai termelőbázisa.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei társaság nagy teljesítményű, szupersport kategóriájú személykocsi-abroncsokat gyárt. Éves árbevétele 2013-ban 191 milliárd forint volt (ezzel a 38. helyre került a TOP200-as ranglistán), amelynek 55 százaléka saját termelésből, 45 százaléka pedig csoporton belüli továbbértékesítésből származott. A forgalom mintegy 90 százalékát az export tette ki.

A cég kiemelkedően magas, csaknem 20 százalékos hozzáadott értéket tud felmutatni. Közel 1700 főt foglalkoztat, a fizikai bérszint igen kedvező, 275 ezer forint, s dolgozóinak számos egyéb juttatást (például étkezést, nyugdíjpénztárt) is nyújt. A magyarországi működés melletti elkötelezettségét jól illusztrálja, hogy tavaly 5,3 milliárd forintos beruházást hajtott végre hazánkban.

CHIKÁN ATTILA
Akadémikus, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora

„A cég kiemelkedően magas, csaknem 20 százalékos hozzáadott értéket tud felmutatni."


AZ ÉV FEJLESZTŐJE
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

K itörni a válságból különböző vállalati stratégiákkal lehetséges. Ezek közül a Figyelő most a fejlesztést, a sokoldalú előrelépést kívánta értékelni. Fejleszteni lehet a szellemi (immateriális) javakban, például know-how vásárlással; az információs rendszerekbe történő befektetéssel; vagy egy eredményes termék-innováció után a k+f kiadások aktiválásával, amelyek kitörési lehetőséget teremtenek. A termékek vagy a technológia frissítése rendszerint összekapcsolódik beruházásokkal, a tárgyi eszközök körének bővítésével, megújításával.

Az Év fejlesztője díj azért is komplex, mert odaítélésekor három különböző típusú vállalati aktivitást értékeltünk. A jelöltnek egyrészt jelentős k+f kiadással kellett rendelkeznie, másrészt növelnie kellett a termelést segítő immateriális javak volumenét és arányát, harmadrészt azt is elvártuk, hogy tárgyi eszközei bővüljenek a korábbi szinthez képest.

A rövidített listára 29 vállalat került fel, s közülük a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. lett a nyertes. A cég egy globálisan működő és innovatív vállalatcsoport egyik magyarországi tagja, amelynek kecskeméti központja és budapesti k+f egysége is van. Tevékenysége azt bizonyítja, hogy egy tradicionális iparágban - a vasúti fékberendezések gyártása terén - is van lehetőség innovációra, a biztonság és az üzemeltetés hatékonyságának növelésére.

A díjazott társaság a fejlesztés minden lehetséges területén kiemelkedően aktív volt. Növelte immateriális javait, miközben új termelő gyárat is átadott; az ehhez szükséges 4,7 milliárd forintos pótlólagos befektetés egyötöde pályázaton elnyert támogatás volt. Mindemellett, közel milliárdos invesztícióval, a k+f központját is fejlesztette (a duplájára növelt terület a tesztelési központ bővülő feladatainak ellátását szolgálja). Utóbbinál a több mint 50 százalékos arányú pályázati forrás is segítette, hogy a fejlesztési létszámot sikerüljön 110 fővel megemelni.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési kiadásai hagyományosan igen magasak, 2013-ban az adótörvény által is elismert rész 3,6 milliárd forint volt (a teljes összeg 4,5 milliárdra rúgott). A komoly fejlesztőmunka nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy a cégnél tavaly a termelékenység 26, az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 46 százalékkal növekedett. Mindez kiemelkedő, a befektetett tőkére vetítve 61 százalékos megtérüléssel párosult.

RESZEGI LÁSZLÓ
A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének címzetes egyetemi tanára

„A társaság a fejlesztés minden lehetséges területén kiemelkedően aktív volt. Növelte immateriális javait, miközben új termelő gyárat is átadott."

AZ ÉV PÉNZINTÉZETE
Aegon Magyarország Általános Biztosító

Jóllehet 2013-ban mérséklődtek az üz-leti bankok veszteségei, a szektor hazai tevékenységének eredménye éppen csak átlépett a pozitív tartományba. Továbbra is komoly tehertételt jelentett ugyanis számukra a változatlan összegű banki különadó, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a hitelportfólió minőségének romlása miatti céltartalék-növekedés.
A válság a biztosítók piacán is évek óta érezteti hatását. Tavaly azonban már megtorpant a tartós, rendszeres, folyamatos díjas biztosítások bevételeinek szűkülése. A díjbevételek még mindig nem érték el a 2009-es szintet, ugyanakkor a szektorban megtermelt nyereség megduplázódott.

Az Év pénzintézete díj odaítélésekor a Magyarországon jelen lévő bankok és biztosítók teljesítményét az eredményességi mutatók, valamint az üzleti aktivitás (a mérlegfőösszegek, a hitelállomány, illetve a díjbevételek) alakulása alapján vizsgáljuk. A mostani díjazott, az Aegon Magyarország Általános Biztosító tavaly kimagasló jövedelmezőséggel működött: adózott eredménye a saját tőke arányában (ROE) 36, az eszközökhöz mérten (ROA) pedig 4,7 százalék volt, aminek segítségével a tőkehelyzetét is stabilizálta. Eközben erősödött a díjbevételekben mért üzleti aktivitása, különösen a kötelező felelősségbiztosításokon kívüli nem életbiztosítások piacán. Az összes díjbevétel alapján az Aegon megőrizte 4. helyét, míg a folyamatos díjas életbiztosítások szegmensében a 2. legnagyobb szereplő maradt.

VÁRHEGYI ÉVA
Az MTA doktora, a Pénzügykutató Zrt. tudományos tanácsadója

„A díjazott biztosító tavaly kimagasló jövedelmezőséggel működött: adózott eredménye
a saját tőke arányában 36 százalék, az eszközökhöz mérten pedig 4,7 százalék volt."

AZ ÉV MAGYAR VÁLLALATA
Hungaropharma Zrt.

Az Év magyar vállalata díj odaítélésekor magyar többségi tulajdonban álló vagy magyarországi stratégiai döntési központtal rendelkező cégek egész éves működését és tényleges üzleti magatartását tesszük mérlegre. Ezúttal az immár több mint 60 éves múltra visszatekintő Hungaropharma Zrt. nyerte el a címet, amelyet 227 milliárd forintos nettó árbevétele és 3,7 milliárdos adózott eredménye a gyógyszer-nagykereskedő vállalkozások élvonalába emel.

A cég nem pusztán gazdálkodási mutatóinak köszönhetően piacvezető, hanem élen jár az innovatív megoldások alkalmazásában is. Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb gyógyszer-nagykereskedelmi raktárbázisa, valamint a legmodernebb automata komissiózó rendszerek teszik lehetővé, hogy a társaság évente közel 155 millió doboz terméket értékesítsen, 2400 magánpatikát és 150 kórházat kiszolgálva.

A vállalat a magyar egészségügyben évtizedek alatt kivívott vezető helyét hosszú távon úgy kívánja megőrizni, hogy a magas minőség mellett kötelezte el magát. Ez önmagában is említést érdemel, ám külön kihangsúlyozandóvá teszi az a tény, hogy 2007 óta - az egészségügyi kormányzatok intézkedései nyomán - érdemben nem nőtt a gyógyszertámogatások összege. Szintén figyelemre méltó, hogy a megújult menedzsmentű társaság a nem csekély nyomás alatt álló gyógyszerpiacon ismét képes volt fenntartható pályára állni.

Ezzel a díjjal nem kizárólag az üzleti és minőségi elismerést kívánjuk szimbolizálni, hanem reméljük, hogy mintájukat sok hazai vállalkozó követi majd, hozzájárulva a magyar egészségügyi ellátórendszer biztonságos és magas szakmai színvonalú fenntarthatóságához.

LANTOS CSABA
Üzletember, pénzügyi szakember

„A vállalat a magyar egészségügyben évtizedek alatt kivívott vezető helyét hosszú távon úgy kívánja megőrizni, hogy a magas minőség mellett kötelezte el magát."

BISNODE MEGBÍZHATÓSÁGI DÍJ
Videoton Holding Zrt.

Askandináv alapítású Bisnode 1908 óta minősíti a cégeket a kockázatosságuk alapján. Minősítési rendszerük segítségével ellenőrizhető a vállalatok megbízhatósága, előre jelezhetők a bedőlések, megállapíthatók a hitellimitek. A nemfizetési és késve fizetési veszteségek is kimutathatók e modell használatával. Voltaképpen ez egy olyan rating rendszer, amely a mennyiségi és minőségi információk összegyűjtése alapján az adatokat kockázatossági mutatószámba sűríti, amelyből kimutatható a cég megbízhatósága. Ezen adatokhoz társulnak azok az információk, amelyek a mérlegek, eredménykimutatások mellett figyelembe veszik a vállalat „demográfiai adatait": életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, számlafizetési szokásait.

Az 1938-ban alapított Vadásztöltény csappantyú, gyutacs és fémárugyár Rt.-t 1948-ban államosították, majd egy profilváltás eredményeként a hadiipari tevékenységét az ötvenes évek végétől a televízió, a rádió, illetve elektronikai berendezések fejlesztése, gyártása és értékesítése váltotta fel. A nyolcvanas években az akkor már Videoton néven működő cég - hasonlóan sok magyar vállalathoz - nehéz helyzetbe került, ám az 1991-es privatizáció megteremtette a feltételeit annak, hogy prosperáló szervezetté váljon. Mindehhez a tulajdonosi és vezetői gárda jól használta fel az állami, vevői, beszállítói kapcsolatait. Ily módon a társaság egy hazai menedzsment által kiválóan irányított, sok embert foglalkoztató, tisztességesen adózó ipari vállalatcsoporttá vált, amely a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő cégként közép- és kelet-európai telephelyekkel is rendelkezik.

A Bisnode minősítése ma már egyet jelent a hosszú távú fenntarthatósággal is, és szimbolizálja azt az üzleti és minőségi rangot, amelyre büszke lehet a Videoton, s büszkék lehetünk mindannyian.

DOBÁK MIKLÓS
Egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója

A Videoton a legnagyobb magyar magán-tulajdonban lévő cégként közép- és kelet-európai telephelyekkel is rendelkezik.