Figyelő TOP200 Konferencia 2015

válassz
2015-09-18 11:06
frissítve: 2015-09-30 17:24
Mottó:
A nagyhal is rámehet arra,
ha megeszi a kishalakat


TOP200 Konferencia - 2015. október 15.

A TOP200 Konferenciák célja, hogy az üzleti döntéshozókat, a gazdaság irányítóit közös gondolkodásra hívja annak az ügynek kapcsán, melyet a Figyelő adott évben zászlójára tűz. A párbeszéd ösztönzésére a konferenciát megelőző hónapokban hétről hétre jelenik meg a lapban a témához kapcsolódó cikk, vitageneráló riport vagy interjú. A konferenciára közel 200 vállalati topvezetőt és gazdasági döntéshozót hívunk meg.

Összenő-e ami összetartozik?
A duális gazdaság Magyarországon

A Figyelő TOP200 idei konferenciájának témája a nemzetközi multik és a hazai cégek együttélése, valamint a duális gazdaság értelmezése a nagyvállalatok-kkv-k tengelye mentén. Miközben a TOP200 mezőnyének kb. 80 százaléka külföldi tulajdonban van, a magyar munkavállalók több mint hetven százalékát a kkv szektor foglalkoztatja. Ebből a helyzetből kiindulva arra keressük a választ, hogy:

A konferencia időpontja: 2015. október 15. 9 óra
Helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont (1124, Budapest, Csörsz utca 18/b)

 

Programtervezet

9:00 Lambert Gábor köszöntő beszéde

9.05 Kicsik és nagyok, importhalak a belvizeken
Nemcsak külföldi multik és hazai kkv-k szerint tagolódik a hazai gazdaság
Előadó: dr. Reszegi László egyetemi tanár

9.25 Egy vízben. Lubickolnak?
A kis halak és a nagy halak szimbiózisa
A Figyelő saját, exkluzív kutatásáról dr. Békés Gábor, az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa számol be

9.45 Az éltető forrás
A Juncker Bizottság gazdaságfejlesztési prioritásai
Előadó: Dr. Szűcs Tamás, képviseletvezető, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

10.00 - 10.40 Kerekasztal beszélgetés - A nevelő tó
Van-e értelme a duális képzésnek? Milyen irányba kellene menni?
Kerekasztal oktatási szakemberek, vállalatvezetők és kormányzati illetékesek részvételével
Beszélgetőpartnerek:
Bihall Tamás (MKIK, alelnök)
Hanula Barna (Széchenyi István Egyetem, az Audi Hungária Járműmérnöki Karának dékánja)
Bencze Róbert (PWC)

10.40 - 11.00 Kávészünet

11.00 Mennyire zavaros a víz? A nagyhalak szemével és a kisebbek optikájából
Esettanulmányok a beszállítók kiválasztásáról és az együttműködésről
11.00 Rábai Dániel (Continental Csoport Országkoordinátora)
11.20 Falk György (VARINEX Informatikai Zrt.)
11.40 Majoros Béla (Csaba Metál Zrt. vezérigazgató)

12.00 - 13.20 Kerekasztal beszélgetés - Az akváriumból a tengerbe
A gazdaságpolitika szerepe a beszállítói kapcsolatok erősítésében
Kormányzati vitaindító majd kerekasztal beszélgetés kormányzati, nagyvállalati és kkv-s vezetők részvételével 20+60 percben
Előadó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Beszélgetőpartnerek:
Deák László (MAGOSZ elnök)
Győri Imre (Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezető igazgató)
Lakatos Péter (Videoton társ-vezérigazgató)
Ésik Róbert (HIPA elnöke)

 

TOP200 Conference - 15 October 2015

 


The aim of the TOP200 Conferences is to call the attention of the decision makers of the economy and business sector on the issue emphasized by Figyelő in the current year. The weekly journal publishes articles, reports or interviews connected to the topic every week few months prior the conference in order to inspire the conversation. We invite almost 200 decision makers of the economy and top leaders of concerned companies to the conference.

What belongs together would it grow together as well?
The dualist economy in Hungary

The topic of this year's Figyelő TOP200 conference is the coexistence of the big multinational companies and the domestic businesses, as well as the interpretation of the dual economy through the big companies and the SMEs.
While 80% of the businesses amongst the TOP200 are foreign owned, in Hungary the SME sector employs more than 70% of the Hungarian employees.
Therefore we are trying to find the answer to the following:

Date of the Conference: 15 October 2015
Venue: Larus Étterem és Rendezvényközpont (1124, Budapest, Csörsz St 18/b)
Time : from 9 am
Dress code: Business Casual

 

Draft Program

 

9:00 Gábor Lambert's welcome speech

9.05 Small and big ones, import fishes in the inlands
Not only the foreign multi and national SME split our economy 
Keynote speak: dr. László Reszegi, university professor

9.25 In the same water. Are they splashing?
The symbiosis of small and big fishes
dr. Gábor Békés, senior research fellow of the MTA KRKT Economics Institute talks about the exclusive research of Figyelő

9.45 The Vitalizing source
The priorities of the economic development of the Juncker Commission and its financial resources 
Tamás Szűcs Dr. Head of Representation - Hungarian Representation of the European Commission

10.00 Roundtable discussion - The educator lake
Is there a reason for the dual training? What direction should it take?
Roundtable discussion with:
Tamás Bihall (MKIK, vice president)
Barna Hanula (Széchenyi István University, dean of the Audi Hungária vechicle engeneering department)
Róbert Bencze (PWC)

10.40 - 11. 00 Coffee break

11.00 How cloudy is the water? With the eyes of the big fishes
Case studies about the selection and cooperation of the suppliers
11.00 Dániel Rábai (Continental Group, Country Manager)
11.20 György Falk (VARINEX Informatikai Zrt., CEO)
11.40 Béla Majoros (Csaba Metál Zrt. CEO)

12.00-13.20 Roundtable discussion - From the aquarium to the sea
The role of the economic policy in strengthening the supplier contacts
Keynote by the government and roundtable discussion with government, enterprises and SMEs 
Keynote speaker: Péter Szíjjártó, Minister for Foreign Affairs and Trade
Roundtable discussion with:
Péter Lakatos (Videoton CEO) 
László Deák (MAGOSZ, President) 
Imre Győri (Imre (Magyarmet Finomöntöde Ltd. Managing Director)
Róbert Ésik (HIPA, President)