brusszel


Varga György: Tudás teremt értéket

Figyelő Online
2012.07.29  13:51   
mail
nyomtatás
Magyarok és multik - hálás és bármikor meghirdethető, mindig aktuális konferencia téma Magyarországon, hasonlóan az innovációhoz vagy a korrupcióhoz.

Magyarok és multik – hálás és bármikor meghirdethető, mindig aktuális konferencia téma Magyarországon, hasonlóan az innovációhoz vagy a korrupcióhoz. Az ország történelme úgy alakult, hogy a piacgazdaság kiépítésében, az 50–100 évet megkésett iparosítás megindításában, a vasúthálózat kiépítésében és a gazdaság monetizálásában meghatározó szerepet játszott a külföldi, javarészt osztrák tőke. A történelem annyiban ismétli önmagát, hogy a rendszerváltást követően a piacgazdaság visszaépítésében ismét fontos tényezővé vált a külföldi működő tőke. A nemzetgazdaságban a bruttó hozzáadott érték 45,5 százaléka származott külföldi érdekeltségű gazdasági szervezetektől 2008-ban. A feldolgozóiparban előállított bruttó hozzáadott értékhez 62,5 százalékban járultak hozzá a külföldi tulajdonú vállalatok A vitaindító cikket író Chikán Attila professzor álláspontjával egyetértve, ilyen arányok mellett különösen értelmetlen a magyar vállalatok versus multinacionális cégek kérdés érzelmi alapú megközelítése. Magyarországhoz hasonló méretű, nyitott gazdaságú országokban – Írország és Szlovákia kivételével – ez az arány sokkal kisebb.

Jogos kérdés: vajon a magyarországi arányok a piacgazdasági és a technológiai felzárkózás pályaívének pillanatnyi helyzetét, vagy a duális gazdaságszerkezet megmerevedését, netán mélyülését tükrözik? A különböző válaszoknak nyilvánvalóan tartalmazniuk kell a belföldi és a külföldi tulajdonú gazdasági szféra közötti termelékenységi-hatékonysági szakadék szűkítésére vonatkozó lehetséges stratégiákat. Ebben az útkeresésben lehet szerepe a magyar vállalkozások és a multik együttműködési lehetőségeit kutató konferenciának.

A külföldi tulajdonú vállalatok világa meglehetősen színes, itteni működésük hátterében különböző stratégiai megfontolások húzódnak meg. A multik egyik jelentős csoportja – többnyire feldolgozóipari vállalatok tartoznak ide – a viszonylag alacsony bérköltségekre és az előnyös logisztikai körülményekre építi beruházási politikáját. Ezek a cégek többnyire exportőrök. Egy másik, főleg a kereskedelemre és az építőiparra jellemző megközelítés viszont a magyar belső kereslet bővülésére, illetve a piaci részesedés növelésére alapozza üzletpolitikáját. A távol-keleti befektetők számára Magyarország az EU belső piacaira való bejutás lehetőségét kínálja. Már ez az egyszerűsített csoportosítás is nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a külföldi tulajdonú társaságok magyarországi leányvállalatait igencsak különböző stratégiai célok jegyében működtetik.

Igaza van Chikán professzornak abban, hogy „húsz éve beszélünk a kkv-k támogatásáról, de máig nem találtuk meg a megfelelő eszközöket a fejlesztésükre”, s „a kormányzatok mindig a rövid távú, jövedelem elosztó képesség felé fordították a figyelmüket”. Hozzáteszem: és a munkahelyteremtés rövid távú megvalósítási lehetőségei felé. A kiszámítható, tényekre és elemzésekre alapozott szakpolitikai és stratégiai döntéshozatal és a jogbiztonság garanciális feltételeinek biztosítása nem erőssége a magyar kormányoknak. Az elmúlt húsz év gazdaságpolitikája olyan helyzetet teremtett, amelyben a magyar tulajdonú vállalatok magatartását nem a növekedésorientált, innovatív üzleti-fejlesztési stratégiák, hanem a rövid távú túlélési technikák jellemezték. Ennek egyenes következménye volt a gyenge tőkeképződés. Ilyen körülmények között az innovációban és a vállalkozások növekedésének finanszírozásában máshol fontos szerepet játszó kockázati tőke nálunk kevéssé töltheti be klasszikus funkcióját.

Komoly problémák vannak a vállalkozói kedvvel is. A KSH egy pár évvel ezelőtt készített felméréséből az derült ki, hogy a cégalapítás indokai között – 40 százalékos részaránnyal – az szerepelt, hogy az érintettek nem tudnak alkalmazottként elhelyezkedni. A második legfontosabb motivációs tényező – csaknem 30 százalékkal – a magasabb jövedelem reménye. Megállapítható tehát, hogy Magyarországon nagyon magas a kényszervállalkozók aránya. Ezt erősíti az a statisztikai tény, hogy a működő vállalkozások mintegy fele részmunkaidős vállalkozás. A létszám alapján közepesnek minősülő vállalkozások esetében is pontosítanunk kell, mert ezeknek egy része nem éri el az EU által megállapított évi 10-50 millió eurónyi évi nettó árbevételt; teljesítményük alapján inkább a kisvállalati kategóriába tartoznak. Következésképpen igen vékony a magyar gazdasági szervezeteknek az a rétege, amely versenyképes módon képes saját termékével vagy szolgáltatásával megjelenni a hazai és a nemzetközi piacokon. Ezek azok a vállalkozások, amelyek felismerték, hogy az értékteremtésben kitüntetett szerepe van a saját forrásból táplálkozó, vagy megvásárolt tudásnak és a magasan kvalifikált munkának. Ebből a körből kerülnek ki a multikkal együttműködő, azokkal stratégiai partnerségben működő belföldi tulajdonú vállalkozások.

Varga György közgazdász, a Figyelő volt főszerkesztője

A Top 200 projektünkhöz – Magyarok és multik: együtt, működve? – kapcsolódó vita eddigi hozzászólói: Chikán Attila (27. szám); Reszegi László (28. szám); Csaba László (29. szám); Fodor István (30. szám); Papp József (31. szám); Mádi László (32. szám).


Lapunk várja a reagálásokat, hozzászólásokat a szerkesztoseg@figyelo.hu e-mailre.
mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.Félelmek és tények

Lánczi Tamás személyes álláspontja

Családi pótlék itt és ott

Kiszelly Zoltán nézőpontja

Pontozással nyert az EU

Kína igen ügyesen Oroszországot használja fel saját érdekei előmozdítására

A holland választás tanulságai: „jó” populizmus és mélyreható vita

A hollandok elmúlt 15-20 éve azt mutatja meg nekünk, hogy az olykor késhegyre menő vitáknak komoly hozadéka van

top200