brusszel


Tátrai Tünde: PDF-nyilvánosság

Figyelő Online - Tátrai Tünde
2012.08.30  06:09   
mail
nyomtatás
A közvélekedés szerint a közbeszerzés teljes mértékben átitatott korrupcióval, míg az ajánlatkérők és az ajánlattevő cégek nyilvános szerepléseiken kereken tagadják megjelenésének minden formáját. A hazai kutatási eredmények ugyanakkor azt igazolják, hogy a jelenség igen kifinomult formákban létezik.
Egyrészt közbeszerzési jelenünk is a gazdasági válság megoldásáról, vagyis a beszerzési stopról szól. Ennek közvetlen következménye, hogy az ajánlatkérők kényszerből is gyakrabban alkalmaznak megkerülő megoldásokat, szerződéshosz-szabbítást, beszerzési tárgyak darabolását a közbeszerzési eljárások engedélyeztetésének, lebonyolításának elkerülésére. Tényszerűen nem etikusak ezek a megoldások, mégis el kell választani őket a háttér-megállapodásoktól, előre eldöntött versenyektől, megfélemlített ajánlattevőktől, kartellektől stb. A közbeszerzési korrupció a hazai kutatási eredmények alapján az eljárások előkészítését, az értékelést és a teljesítés szakaszát érinti leginkább. Félreértés tehát, hogy a legerő-sebben adminisztrált eljárási tevékenységek a legfertőzöttebbek.

EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK
Ehhez közvetlenül kapcsolódik az a hazai 2011-es kutatási eredmény, amely a Budapesti Corvinus Egyetemen készült. E szerint a közbeszerzés hatékonyságának növelését leginkább a korrupció csökkentésével tudják elképzelni a válasz-adók, és legkevésbé a törvényi szabályozás további szigorításával. Tehát a piaci szereplők pontosan látják, hogy legkevésbé sem a pontatlanul megadott ajánlatkérői válaszok vagy a formai kérdések háttérbe szorulása okoz problémát. Ellenkezőleg, sokkal egyszerűbb már az eljárás előkészítésekor úgy meghatározni a beszerzési tárgyat és a szerződést, hogy eleve ne jusson sokak eszébe az indulás. Meg lehet keresni a versenytársakat, kartellmegállapodásokat kötni, megemelni a dokumentáció árát; összességében ajánlatkérői és ajánlattevői oldalról is sokat lehet tenni annak érdekében, hogy látszatverseny alakuljon ki, vagy éppen a verseny hiányáról beszéljünk.

Itthon is felvetődött, hogy alacsony a közbeszerzési eljárásokban az átlagos ajánlattevői létszám. Tehát kevesen indulnak, ennek megfelelően a verseny is visszafogottabb. Érdekes meglátás, hiszen ez akár következmény is lehet. Következ-ménye az ajánlattevők bizalmatlanságának, a közbeszerzési eljárások túlzott adminisztrációjának, amely egyébiránt sokat finomodott az elmúlt években. A teljesítési szakasz korrupciós fertőzöttségének kiemelése pedig nagyon jól mutatja, hogy akit nem ellenőriznek komolyan a teljesítés szakaszában, az már ajánlattételkor többet mer vállalni. Illetve, hogy a rugalmas szerződésértelmezés, -módosítás, a nyilvánosság kizárása valódi lehetőség a korrupcióra.

A megoldás nem különösebben bonyolult. A küzdelem egyik legfontosabb eszköze a nyilvánosság. Itt érdemes leszögezni, hogy a hazai közbeszerzési adatok transzparenciája csupán látszatnyilvánosság, népszerűbb nevén PDF-nyilvánosság. A kifejezés arra utal, hogy a hol hibásan, hol félig beszkennelt adatoknak a közzététele honlapok eldugott zugaiban eleve lehetetlenné teszi azok figyelemmel kísérését, valóságtartalmának ellenőrzését.

Viszonylag alulfejlett hazánkban a közbeszerzési oktatás is. A referens- és az alakuló posztgraduális képzésekben elenyésző szerep jut az etika kérdéskörének. Az előadások megtartásától még az oktató intézmény sem azt várja, hogy megfe-lelő morális tartással rendelkező hallgatókat bocsáthat ki, legfeljebb a képzések szemléletformáló jellegének erősítését reméli. Ha azt gondoljuk, azért nem érdemes erről beszélni, mert ezzel igazoljuk, hogy létezik a jelenség, akkor nem sokat tettünk a korrupció mértékének csökkentéséért!

NINCS KITEKINTÉS
Harmadik alulfejlett területünk a nemzetközi közbeszerzési piac vérkeringésében való részvétel, legyen szó aktív külföldi ajánlattételről, az európai direktívák kialakításában való részvételről vagy a tudományos közéletben való szereplésről. A határon túlról érkező nyertes ajánlattevők száma viszonylag kevés. Ennek oka elsősorban az, hogy az érintettek inkább hazai cégeket tolnak előtérbe, hiszen a helyi viszonyok, szabályok ismerete mindenhol elsőrendű fontosságú. Az európai folyamatokról azonban édeskeveset tudunk, miként a nemzetközi tudományos közélet történéseiről is.

Tavaly hazánkban járt Christopher Bovis nemzetközileg ismert közbeszerzés-kutató, aki érdeklődött a hazai tapasztalatokról is. Egyik legérdekesebb kérdése arra irányult, mit teszünk az offshore cégekkel. Akkor meglepődtünk a felvetésen, és ismertettük az alakuló jogszabályi környezetet, ami jól-rosszul, de erre a témára is kitér. A professzor így reagált: nem baj, már az is fontos, hogy foglalkoznak vele.

Nem sokkal később két amerikai professzor volt a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Budapesti Ügyvédi Kamarában a vendégünk. Steven Schooner és Christopher Yukins a George Washington Universityről két témára helyezte a hangsúlyt: a jogorvoslati fórum függetlenségére, valamint a nyilvánosság biztosítására. Nem kell megsértődni, már az is jelzésértékű, hogy eljönnek és érdeklődnek irántunk.

Nagyon sok olyan ismeret, információ, jelzés, kutatási eredmény áramlik felénk, amelyre érdemes lenne jobban figyelnünk. A kelet-közép-európaiak alig vesznek részt nagy nemzetközi kutatási eseményeken, pedig lenne lehetőségünk kiemel-kedni, nem belesimulni a tömegbe. Jelenleg például új uniós közbeszerzési irányelvek készülnek, amelyek méltán háborították fel a szakmát külföldön, ám idehaza alig foglalkozunk velük. A tárgyalásos eljárás idáig az ajánlatkérők többsége részére nem volt szabadon választható. 2011-ben azonban egy uniós kérdőívre válaszolva Európa hozzáértőinek a többsége úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalásos eljárást engedni kell az ajánlatkérők számára, hiszen segíthetik az értelmes szerződés létrehozását. Azaz nincs értelme a kommunikáció akadályozásának a felek között. Végül azonban, többek között a németek, mégis megakadályozták a liberális szabály beépülését az új irányelvekbe, mivel korrupciós szempontok miatt kockázatosnak találták. Semmi nem igazolja, hogy a tárgyalásokkal nőne a korrupciós kockázat, de a példa jól mutatja, hogy nem lesznek tökéletesek azok az új közösségi irányelvek sem, amelyekhez a saját szabályozásunkat idomítani kell.

Egy érdekes újdonságot azonban várhatóan tartalmaznak, amikor a végleges formátumukat elnyerik a normaszövegek. E szerint az elektronikus közbeszerzés kötelező lesz 2016-tól Európában. Hogy ez mennyiben segíti majd a korrupció elleni küzdelmet? Csak annyiban, amennyit mi magunk hozunk ki belőle. Ha a közbeszerzési hivatalos statisztikák alapadatai nyilvánosak lesznek, és bármely adatbázis-kezelőt ismerő megtalálhatja egy-egy ajánlatkérő eljárásait, listázhatja be-szerzési tárgyait, nyertes ajánlattevők eredményeit. Ez azonban nemcsak abban nyújt segítséget, hogy könnyen elemezhetők legyenek a hazai adatok, hanem abban is, hogy az ajánlatkérőknek ne kelljen hosszadalmasan adminisztrálniuk a múltbeli eljárásaikat minden év elején.

AMIN NEHÉZ VÁLTOZTATNI
Ha az eljárások elektronikus támogatása során az ajánlattétel is elektronikus lesz, az értékelés is fokozatosan automatikussá válik, a dokumentálás egységesül, s akkor a hangsúly az informatika segítségével a közbeszerzésben is a valódi tartalmi kérdésekre tevődhet át.

Mi az, amit nem tudunk szabályozással, kutatással, nyilvánossággal mindennapi közbeszerzési küzdelmünkben megoldani? Kulturális kérdéseket, hozzáállást nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. A közbeszerzésnek egy platform-nak kell lenni, ami semmi mást nem biztosít, mint egy szabályozott, de rugalmas környezetet a közpénzek nyilvános elköltésére. Ameddig ez a tevékenység összefonódik a korrupt melléknévvel, nagyon nehezen lehet hatékonyságról beszélni. Ha ugyanannyi pénzből jobbat, többet vesz az önkormányzat, hosszabb távra gondolkozik a közszolgáltató, értelmes szerződést ír alá a támogatott szervezet, az csak növeli a jólétet. A korrupció tehát nem egyszerűen közpénzlopás. Ameny-nyiben ugyanis már meggyőződtek arról a szereplők, hogy e,nélkül nem megy, úgy esély sincs rá, hogy értelmesen költsük el a közpénzt. Ezért kell ezt kutatni, oktatni, nyilvánossá tenni, hogy más is tisztában legyen vele, mi a közvetlen következménye a piaci szereplők etikátlan tevékenységének.


A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, közbeszerzés-kutató

A szerző cikke hozzászólás a korrupcióról indított vitasorozatunkhoz. Eddigi hozzászólók: Alexa Noémi (30. szám); Christopher Laska (31. szám); Fejéregyházi Attila (32. szám); Bánfi Tamás és Barabás Tünde (33. szám); Riedl Zsuzsa (34. szám). Lapunk várja a reagálásokat, hozzászólásokat a szerkesztoseg@figyelo.hu e-mail címre.

mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.Félelmek és tények

Lánczi Tamás személyes álláspontja

Családi pótlék itt és ott

Kiszelly Zoltán nézőpontja

Pontozással nyert az EU

Kína igen ügyesen Oroszországot használja fel saját érdekei előmozdítására

A holland választás tanulságai: „jó” populizmus és mélyreható vita

A hollandok elmúlt 15-20 éve azt mutatja meg nekünk, hogy az olykor késhegyre menő vitáknak komoly hozadéka van

top200