brusszel


Átadták a Magyar Kémia Oktatásért-díjakat

Figyelő Online
2012.10.15  16:28   
mail
nyomtatás
A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma már tizenegyedszer ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 ezer forintos díjat. Az ünnepélyes díjátadóra idén is a Magyar Tudományos Akadémián került sor.
Az alapítvány 1999-ben a Richter Gedeon gyógyszercég kezdeményezésével jött létre azzal a szándékkal, hogy a vezető hazai gyógyszergyártó vállalat a magyarországi kémiaoktatásban és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben közvetlenül vállalhasson támogató szerepet.
A hazai gyógyszergyártó stratégiájában meghatározó a kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyhez elengedhetetlen a jövő szakembereinek képzése, az utánpótlás-nevelés támogatása. A Társaság pályázatokon és alapítványokon keresztül évente több millió forinttal segíti a fiatal vegyészmérnökök és gyógyszerészhallgatók továbbképzését.

A 2012. évi díjazottak:
Nagy Mária, Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs
Sipos Judit, Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen
Horvát József, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
Dr. Kiss Szilvia, Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
Halusz Magdolna, Munkácsi Szent István Katolikus Líceum

 

A díjazottak életrajzai


Nagy Mária, Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs

Nagy Mária tanárnő 1980-ban kémia és fizika szakon szerzett diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után egy évig Siklóson tanított, majd volt kémiatanára, Kromek Sándor hívó szavára 1983-ban visszatért az Alma Materba, a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba. Nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, tanítványai rajongtak érte. Rengeteget foglalkozott diákjaival, akik közül ma már sokan elismert kémikus szakemberek. Tehetséggondozó munkájának köszönhetően számos tanítványa jutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, illetve az Irinyi János Országos Kémiaverseny döntőjébe.
1989-ben a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet pályázatán I. díjat nyert a „Kémia feladatok és megoldások" című munkájával. Ezt a szakmai és módszertani füzetet azóta is használják az Irinyi János Kémiaversenyre való felkészülésben.
Kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkája eredményeként az iskolavezetés Kromek Sándor mellett őt bízta meg a kémia tagozat irányításával. 1993-tól az iskola kémikus munkaközösségének vezetője lett, így már nemcsak diákjainak, hanem közvetlen munkatársainak is szakmai irányítójává vált.
Az 1998/99-es tanévben iskolát váltott, ma a Kodály Zoltán Gimnáziumban tanít, ahol a művész, valamint zenész fiatalok között missziós szerepet tölt be. Azóta azon munkálkodik, hogy hogyan lehet e tanulókkal megszerettetni a kémiát. Sikeres pályázataival igyekszik tanulóit is hozzájuttatni a legmodernebb technikai eszközökhöz, tanulókísérletekkel pedig a tapasztalatszerzés öröméhez.
Évente több alkalommal szervez bemutató órákat, továbbképzéseket.
A '90-es évek második felétől az Irinyi János Kémiaverseny megyei fordulójának szervezője és lebonyolítója, az utóbbi években pedig az országos versenybizottságnak is tagja. Még a nyári szabadsága alatt is aktívan munkálkodik, kémikus táborokat szervez nagy sikerrel.


Sipos Judit, Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen

Sipos Judit tanárnő diplomáját 1991-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-kémia tanári szakon szerezte. Az ötödéves gyakorló tanítását kémia tantárgyból már jelenlegi iskolájában a Vegyipari Szakközépiskolában végezte.
Tanári pályáját az intézmény kollégiumában nevelőtanárként kezdte. A kollégiumi évek alatt is tanított kémiát, majd két év múlva az iskolában folytatta munkáját. Azóta matematikát és kémiát oktat, mindemellett laboratóriumi gyakorlatokat is vezet.
Tanítványainak pályakezdő kora óta, tanítási órákon túl is rendszeresen segít a felkészülésben, legyen az korrepetálás vagy versenyfelkészítés. Munkája során tanulói elméleti tudását és gyakorlati feladatmegoldó készségét is kiváló pedagógiai érzékkel fejleszti. Számos tanítványa került be, és szerzett értékes helyezést az OKTV, OSZTV, SZÉTV és az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjében.
Folyamatosan magas színvonalon, nagy szakmai igényességgel dolgozik, fiatalabb kollégáival empatikus, munkájukat rendszeresen figyelemmel kíséri, támogatja. Pályája során számos iskolai és városi szintű elismerésben részesült.

Horvát József, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes

Horvát József tanár úr a horvátországi Vörösmarton született. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát Létamonostoron végezte. 1982-ben fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után abban a gimnáziumban helyezkedett el kémia- és fizikatanárként, ahol középiskolai tanulmányait végezte. 1991-ben, a délszláv háború idején családjával együtt Magyarországra költözött, s itt kezdett tanítani.
1996 szeptembere óta tagja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tantestületének. 2003-ban a városban elsők között szakvizsgázott „Pedagógiai mérés és értékelés" szakon a Szegedi Tudományegyetemen. Az iskolában folyó mérési és értékelési feladatoknak egyik fő szervezője és irányítója. Kiváló képességű, innovatív tanár. Rendszeresen részt vesz képzéseken, tanfolyamokon. A tehetséggondozás területén kitűnő eredményekkel büszkélkedhet. Tanítványai évek óta a legjobbak között szerepelnek a legrangosabb kémiaversenyeken: a Hevesy György Kémiaversenyen, a Curie Emlékversenyen, a Református Középiskolák Országos Kémiaversenyén, a Melegh István Kémiaversenyen.
Diákjaival sikerül megszerettetnie a természettudományokat, egyre több tanítványa folytatja tanulmányait kémia tagozaton a középiskolákban, majd az egyetemeken. Hetente egy-egy szakkört vezet a hetedik és nyolcadik osztályosoknak, de a versenyre készülő tanulókkal naponta gyakorolnak. Évente két-három alkalommal látványos kémiai kísérleti bemutatót szervez az alsóbb évfolyamok számára, hogy kedvet kapjanak a kémiatanuláshoz. Személyisége, nyitottsága, érdeklődése az új és korszerű iránt példaértékű.

Dr. Kiss Szilvia, Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely

Dr. Kiss Szilvia tanárnő Dunaszerdahelyen született, az alapiskolát szülőhelyén, a középiskolát Pozsonyban, a Duna-utcai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban végezte. 1995-ben matematika-kémia szakos tanári diplomát szerzett a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán. 2008-ban védte meg doktori értekezését a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, 2009-ben tett 2. kvalifikációs vizsgát a Selye János Egyetemen, Komáromban.
Kiss Szilvia tanárnő, aki az első öt végzős magyar kémiatanár közé tartozik, a mai napig hű maradt hivatásához és a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskolában tanít. Számos kémiaversenyre készítette föl diákjait, akik a szlovákiai versenyeken kívül eredményesen vettek részt a Marosvásárhelyen szervezett 6. és a Pécsett szervezett 7. Nemzetközi Kémikus Diákszimpóziumon. A 8. Kémikus Diákszimpóziumot 2013-ban Dunaszerdahelyen tartják a tanárnő vezetésével.

Halusz Magdolna, Munkácsi Szent István Katolikus Líceum

Halusz Magdolna tanárnő 1957-ben az Ungvári Állami Egyetemen szerzett kémikus, kémiatanári diplomát. Magyarul, németül, ukránul, oroszul beszél. 1957-1960 között Dolhán, 1960-1966 között, a munkácsi 2. sz. középiskolában, 1966-1998 között a munkácsi 20. sz. középiskolában, 1998-2003 között a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, 2003-napjainkig a Munkácsi Szent István Líceumban dolgozik. Jelenleg is tanít. Tanári fokozata „sztarsij vcsétely", kiváló pedagógus. Több tucat tanítványa választotta a kémikusi hivatást, a Szent István Líceumból is már ketten. Kilenc éven keresztül osztályfőnökként is kitűnő nevelőmunkát végzett.
Tanítványai jó eredménnyel vesznek részt a tantárgyi vetélkedőkön. Rendszeresen küld résztvevőket a KMPSZ által rendezett kémiavetélkedőkre is, ahol eddig már 1., 2., és 3. helyezést is nyertek.

 

mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.