brusszel


Fejedelmi pénzek

II. János Ádám liechtensteini herceg
Figyelő Online - Mártonffy Zsuzsa
2012.10.18  06:32   
mail
nyomtatás
Uralkodóként konzervatív, üzletemberként viszont vállalkozó szellemű II. János Ádám, a törpeállam feje. A közgazdász végzettségű herceg sikerrel szanálta országát, eredményes pénzügyi csoportot hozott létre, vagyonát ma 6,5 milliárd svájci frankra becsülik. Cége, az LGT nemrég Magyarországon szerzett részesedést a Brokernet-csoportban.
Megfenyegette népét II. János Ádám herceg: ha nem fogadják el a javaslatát, otthagyja a hercegséget, és Ausztriába költözik családostul. Az indítvány lényege volt, hogy ezentúl az uralkodó bármely törvényt és népszavazást megvétózhat, azaz övé a végső szó az alkotmányos monarchia ügyeiben. Az alattvalókra sikerült ráijeszteni, és valóban megszavazták referendumon a módosítást.

A 2003-as történet árulkodik a liechtensteini belviszonyokról. Az Ausztria és Svájc közé préselődött, Budánál kisebb területű törpeállam tíz-egynéhány kis településből és szép zöld hegyekből áll. A főváros, Vaduz főutcáján emeletes buszok szolgálják ki a 36 ezres lélekszámú miniállam „őrületes” forgalmát, igaz, minden buszjárat átmegy valamelyik határon. A kisváros gondozott utcáin egymást érik a szobrok, szökőkutak és a bankok. A hegyoldalban pedig a 15. századi vár fészkel, amelyet turisták nem látogathatnak, ugyanis abban él máig a hercegi család. Az alattvalók évente egyszer, a nemzeti ünnepen nyernek bebocsátást, akkor is csak a kertbe, ahol parolázhatnak az uralkodóval. Az egy főre eső GDP itt a legmagasabb a világon Monaco után. Liechtenstein adó- és bankparadicsom, 80 ezer postafiókcégnek ad otthont a pinduri ország. A Standard & Poor’s az irigylésre méltó AAA minősítéssel illeti. A hercegség Svájccal gazdasági uniót alkot, valutája a svájci frank, és a német a hivatalos nyelv.

KERESZTAPJA PÁPA
Liechtensteinnek nem ment mindig ilyen jól, a mostani prosperálást éppen János Ádámnak köszönheti az országocska. Sokáig olyan jelentéktelen provincia volt, hogy a névadó Liechtenstein hercegi család, melynek eredete a 12. századig vezethető vissza, évszázadokig be sem tette a lábát a birtokra. Az újkorban a hercegi család mindössze 1939 óta él a róla elnevezett országban, Ausztria német megszállása után menekült ide II. Ferenc József uralkodó és neje, Gina hercegné. Fiuk itt született 1945-ben (teljes nevén Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d’Aviano Pius von und zu Liechtenstein). A trónörökös keresztapja XII. Pius pápa volt, ennek köszönhetően számtalan keresztnevének egyike a Pius. János Ádám a helyi általános iskolába járt, majd Bécsben és Svájcban tanult.

Közgazdászdiplomájával az egyik londoni banknál szerzett tapasztalatot, majd 1970-ben apja, az akkori uralkodó a 25 éves ifjúra bízta a hercegség pénzügyeinek rendbetételét. Ekkoriban Liechtenstein szegény agrárállam volt, a hercegi család pedig birtokainak nagy részét, a csehországi földeket és kastélyokat elvesztette, azokat Csehszlovákia kisajátította a második világháború után. A tulajdonukban levő földterület ötödére zsugorodott. Az agrárbirtokok jövedelme nem fedezte a hercegi megélhetést, a hiányt a családi ezüst eladogatásával pótolták. Az uralkodócsaládnak ugyanis hatalmas művészeti gyűjteménye van, így olasz és francia barokk és rokokó remekművek értékesítésével pótolták a készpénzhiányt. János Ádám esküvője előtt pont egy Leonardo-portréval lett szegényebb a kamra.

A liechtensteini vár. Máig itt él az uralkodói család

Az ifjú közgazdász kézbe vette a csődközeli hercegség ügyeit. Megvonta a nem uralkodó családtagok apanázsát, átcsoportosította a jelentős, de igen heterogén családi vagyont. Három alapítványba szervezte a három fő tevékenység irányítását: a műkincsekét, a földét és a pénzügyi szolgáltatásokét. Földrajzilag is diverzifikálta a portfóliót, Európa mellett az Egyesült Államokban is befektetett. A hercegi család kis provinciális bankját Liechtenstein Global Trust (LGT) néven globális piaci szereplővé tette, ma ez a világ legnagyobb családi tulajdonú vagyonkezelője. 2010 végén a csoport 86 milliárd svájci franknyi vagyont kezelt, ebből 2,5 milliárd a hercegi családé. A csoport vezetője a herceg második fia, Maximilian. Sikeresen terjeszkednek külföldön, az LGT nemrég Magyarországon szerzett 30 százalékos részesedést a Brokernet-csoporthoz tartozó Quantis alapkezelőben. A kedvező adószabályok és a féltve őrzött banktitok felvirágoztatta a kis ország pénzügyi szektorát. Ma Liechtensteinben 17 bank és 500 alap 166 milliárd svájci franknyi vagyont kezel.

VISSZAFOGOTT MODOR
Az Amerikában nagy földbirtokkal rendelkező család RiceTec néven rizstermelő és -nemesítő vállalatot alapított. Voltak évek, amikor a liechtensteini herceg volt Amerika legnagyobb rizstermelője. Mikor azonban az ottani lapok megszellőztették, hogy a hercegség a kis családi cégek túlélését segíteni hivatott amerikai agrárszubvenciók legnagyobb fogadója, inkább kiszálltak a termelésből, azóta vetőmag-nemesítéssel és -értékesítéssel foglalkoznak. Így is érik támadások, hogy pakisztáni és indiai parasztcsaládok megélhetését lehetetlenítik el. A családnak Ausztriában is vannak hatalmas termőföld- és erdőbirtokai, 2007-ben ők kapták az EU-tól a legnagyobb agrárszubvenciót Ausztriában.

Bár nem Svájcban él, János Ádám szerepel a tíz leggazdagabb svájci között, vagyonát 6,5 milliárd frankra becsülik. A korán megőszült, magas termetű, kisfiús mosolyú János Ádám inkább néz ki vállalati főmérnöknek, mint uralkodónak. Barátságos, de sohasem túl közvetlen, inkább visszafogott modorú. A konfliktusoktól azonban nem fél, az elmúlt években több botrányba keveredett az ország és a hercegi család. Vihart kavart 2008-ban János Ádám azon kijelentése, mely szerint a merkeli Németországot a negyedik birodalomnak titulálta. A harag oka: a németek nem akartak kiadni neki egy festményt, ami korábban a hercegi család tulajdonában volt, és az akkori Csehszlovákia a második világháborúban kisajátította. A herceg nem mondott le egykori csehországi birtokai és kastélyai visszaszerzéséről sem, időnként megpendíti a témát, kérelmet is benyújtott a cseh hatóságokhoz, ám mind ez idáig eredménytelenül.

Nemzetközi pénzügyi vihart kavart, amikor 2007-ben az LGT egy volt alkalmazottja ellopott és a német hatóságoknak átadott egy CD-t olyan ügyfelek nevével, akik vagyonukat akarták elrejteni a törpeállamban. Az LGT csoport 50 millió eurós bírságot fizetett, erre a német hatóságok visszavonták a cég elleni keresetet. Azóta Liechtenstein igyekszik együttműködni a nemzetközi szervezetekkel, hogy lemossa nevéről az adóparadicsom titulust. Mindazonáltal a banktitkot továbbra is meglehetősen komolyan veszik a miniállamban.

A herceg és a trónörökös. Köz gazdászról jogászra száll az ország

Az uralkodó sűrűn hangsúlyozza: tevékenységéért nem kap jövedelmet, és az udvar fenntartását sem az alattvalók pénzelik. Ez igaz, ám másfelől adót sem fizet cégei tevékenysége után. A liechtensteini adótörvény egyik passzusa felmenti a herceget ez irányú kötelezettsége alól. Az így megtakarított összeg évi 8 millió frankra becsülhető. Az udvar fenntartása, a reprezentáció és uralkodás évi néhány millió frankos kiadás ezzel szemben.

ADÓMENTES URALKODÁS
A gazdálkodás mellett az uralkodást is komolyan veszi, politikai nézeteit könyvben fogalmazta meg, Az állam a harmadik évezredben című munkáját már nyolc nyelvre lefordították. A Liechtenstein Foundation for State Governance nevű alapítványa a sikeres államvezetés titkait exportálja, főleg az afrikai országokba.

Időközben mégis beváltotta fenyegetését, és Ausztriába költözött, igaz, előtte, 2004-ben az operatív teendőket átruházta a trónörökösre, Alajos (Alois) fiára. Azonban továbbra is János Ádám az uralkodói cím birtokosa, és a háttérből mindent irányít. A 44 éves, jogász végzettségű fiú mindenben egyetért apjával, aki bármikor megfoszthatja hatalmától. Természete lágyabb, kevésbé konfrontatív, magánéletéről nem szívesen beszél. Annyit lehet tudni, hogy szeret síelni, baráti kapcsolatot ápol II. Albert monacói herceggel és Fülöp spanyol trónörökössel. Az uralkodó és a fia is visszafogott. Nem szeretnek a kamerák fényében sütkérezni, a túlzott pompa is távol áll tőlük. Alajos beavatási ünnepélyére a BMW felajánlott 25 limuzint a vendégek fuvarozására, grátisz, ám a hercegi család tisztelettel elutasította ezt.

A hercegi vagyon
■ 
A vagyon becsült értéke 6,5 milliárd svájci frank. Fő részei:
● 
40 ezer műtárgy
● 
az LGT pénzügyi csoport, mely 86 milliárd svájci frank vagyont kezel
● 
a RiceTec amerikai rizsvállalat
● 
20 ezer hektár termőföld és erdő Ausztriában, 38 ezer hektár az Egyesült Államokban
● 
a bécsi Liechtenstein-palota, amelynek csak a felújítására 90 millió eurót költöttek
Műkincsek: csak konzervatívan!
Negyvenezres darabszámú műtárgykollekció van a hercegi család birtokában, Rembrandt- és Rubens- mellett más barokk és rokokó festmények, szobrok, porcelánok és a világ egyik legnagyobb fegyvergyűjteménye. A moderneket nem szereti János Ádám, ezeket nem is gyűjti. A kollekció zömét a liechtensteini várban őrzik. Ha már nem férnek el a műtárgyaktól, árverésen válnak meg a feleslegtől. 2008-ban például 400 szükségtelen holmi került kalapács alá, összesen ötmillió euró értékben. Látogatók a vaduzi múzeumban tekinthetnek meg párat a ritkaságokból. A bécsi Liechtenstein-palotában is van egy szép kiállításuk, de ez már csak csoportosan látogatható, előzetes bejelentkezéssel.
A nők Liechtensteinben
Az országban a nők helyzete nem éppen fejedelmi, az őskonzervatív monarchia az egyenjogúság terén sereghajtó. Európában utoljára, 1984-ben vezették be a nők választójogát. Az abortusz törvénybe ütközik, s bár a megesett nő átsétálhat a szomszédos Svájcba vagy Ausztriába, ha ez kiderül, egyéves börtönbüntetéssel sújtható. Ez év nyarán népszavazást tartottak a büntethetőség eltörléséről, de Alajos trónörökös megfenyegette népét: ha meg is szavazzák, ő él a vétójogával. Az alattvalók engedelmeskedtek, kis többséggel a büntetés fenntartása győzött a referendumon.

II. János Ádám és felesége, Marie. Anyja másod-unokatestvérét vette el


A nők szerepe a hercegi családban is másodrendű, az uralkodás és a família ügyeibe nincs beleszólásuk. A trónörökös szigorúan csak férfi lehet, a nőket amúgy is leköti a gyerekek nevelése. A nemesi utódok nagy számban érkeznek: János Ádámék négyen voltak testvérek, neki négy gyermeke van, fiának, a trónörökös Alajosnak is, egyetlen leánya, Tatjána pedig már hétszeres anya.

A hercegi család tagjai nemesi ivadékokkal házasodnak. János Ádám anyjának másod-unokatestvérét, a nála öt évvel idősebb Marie Kinsky grófnőt vette feleségül. Marie az esküvő előtt alkalmazott grafikusként dolgozott Németországban.

A trónörökös Alajos Sophie bajor hercegnővel házasodott össze. Egy interjúban elárulta, nem elrendezett házasság volt, barátság előzte meg a frigyet. De a nőkről nem szeret beszélni sem Alajos, sem az apja.

Az önmegvalósítást a jótékonyságban kereshetik a hercegi hölgyek: a fejedelemné a helyi Vöröskereszt elnöke, a trónörökösné krízisterheseknek hozott létre egy tanácsadó szolgálatot, ahol megpróbálják rábeszélni a bajba jutott nőket, mondjanak igent az új életre. Sok választásuk amúgy sincs.


mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.Nagy Szulejmán 
pénzügyi hadjáratai

A kaukázusi Krőzus nevét egyre gyakrabban hallani. Márciusban lesz 51 esztendős, de már komoly üzleti csatározásokat tudhat maga mögött.

E-testtartás-javító

Tizedik osztályos vállalkozási feladatból is nőhet ki sikeres startup. Legalábbis esélyes erre a WRU Companyre keresztelt diákcég Spiner nevű, testtartást javító kütyüje.

Nagyban játszik

Kedves buldózernek, a cirkuszi világ Bernie Ecclestone-jának tartják Guy Lalibertét, a Cirque du Soleil alapítóját.

top200