brusszel


Az innovatív gyógyszerek szerepe a népegészségügyi mutatók javításában

Figyelő Online
2015.06.08  16:50   
mail
nyomtatás
Néhány területen ugyan bekövetkezett pozitív változás, ám sok fontos népegészségügyi mutató továbbra is nagyon kedvezőtlen Magyarországon, és jól láthatóan lemaradtunk egyebek mellett a születéskor várt élettartamot, vagy a halálozási mutatókat tekintve a régiónkba tartozó országoktól is.
A programban foglaltak szerint a fő stratégiai cél, hogy két évvel emelkedjen az egészségben eltöltött életévek száma, tíz százalékkal csökkenjen a halálozás, és a kormány ösztönözni akarja az egyéni felelősségvállalást az egészség-megőrzésben.

E távlati cél elérése azonban mindössze arra elegendő, hogy mérsékelje lemaradásunkat. A problémák megoldására szánt eszközök közül hiányoznak a gyógyszeres kezelések hatékonyságának fokozására vonatkozó új elképzelések, annak ellenére, hogy egészséggazdasági tanulmányok bizonyítják: a hatásos és biztonságos gyógyszer az egészségbe történő állami befektetés egyik legeredményesebb eszköze.

• A gyógyszerekre fordított kiadások szorosan együtt mozognak a születéskor várható élettartammal és a felnőttkori halálozással.
• Az elmúlt években a népesség várható életkorának növekedése 73%-ban (+1,7 év) köthető az innovatív gyógyszerek alkalmazásához.

• Az innovatív gyógyszeripar által kifejlesztett gyógyszerek alapvetően változtatták meg számos betegség kezelését, illetve növelték a páciensek életesélyeit.

A fentiekből logikusan következik, hogy a gyógyszert - mint az élet hossza és minősége növelésének lehetőségével rendelkező eszközt - jelentőségének megfelelően kell(ene) kezelni az egészségügyi rendszeren belül.

A közismerten nagyon alacsony magyar egészségügyi költségvetéshez viszonyítva magas a gyógyszerkiadások aránya, a számszerűsített értékük jelentősen elmarad a nyugati és több szomszédos országéitól.

Sajnos időnként nem helytálló nemzetközi összehasonlítások is megjelennek és ezek akár fontos döntéseket is befolyásolhatnak, ezért elengedhetetlennek tartjuk annak tisztázását, hogy a receptköteles gyógyszerek tekintetében Magyarországon az egy főre jutó gyógyszerköltések 2012-ben valójában az alábbiak szerint alakultak:

• 146 dollár vényköteles gyógyszer állami támogatással (a zárszámadási törvényben szereplő adat)
• 125 dollár magánkiadás (KSH adat)

Ezzel az abszolút értékkel Magyarország a vizsgált 32 OECD tagállam között az utolsók között szerepel! Ha azt is figyelembe vesszük, hogy megbetegedési mutatóink alapján a többet költők között lenne a helyünk, akkor még rosszabb a helyzetünk.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szilárd meggyőződése, hogy a népegészségügyi mutatók tartós és jelentős javításához a fenntartható gyógyszer finanszírozás feltételeinek megteremtésére is szükség van, ami - hasonlóan az egészségügy más területeihez - plusz forrásbevonás nélkül nem valósítható meg.

Elkerülhetetlen a gyógyszer-közkiadások (beleértve minden gyógyszer ártámogatásra fordítható költségvetési sort) kiigazítása a valós szükségleteknek megfelelően, biztosítva a finanszírozási rendszer fenntarthatóságát. Hazánkban is megfontolandó az a több európai országban már bevált gyakorlat, amely szerint az éves gyógyszer-közkiadásokat legalább a gazdasági növekedés mértékével indokolt megemelni.

Enélkül a magyar betegek a legújabb, új gyógyulási lehetőséget jelentő gyógyszerek jelentős részéhez nem, vagy csak több éves késéssel jutnak hozzá.

Kapcsolódó cikkek
mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.