brusszel

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Az előfizető adatai megadásával elfogadja a Kiadó (K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság.) Általános Szerződési Feltételeit (ÁSzF), és megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait (név, lakcím, e-mail, telefonszám) a Kiadó az előfizetéssel összefüggő kapcsolattartás, valamint előfizetői/megrendelői ajánlatokkal összefüggő egyéb célból kezelje, és adatbázisában tárolja. Az előfizető kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Kiadó felhasználja megadott adatait abból a célból, hogy a K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. mindenkori ajánlataival, promóciókkal kapcsolatban közvetlen reklámüzeneteket küldjön az előfizető által megadott elérhetőségeire e-mailben, telefonon vagy postai úton. A személyes adatok feldolgozását a K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint Kiadó végzi. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését, illetve a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti a Kiadó elérhetőségein. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait mindenkor bizalmasan és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Önt megilleti az adatainak kezelése elleni tiltakozás joga.

 


top200